Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Theology (Christian doctrine)]' returned 240 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Openingh ofte bekentmaking, van de suyverheyt van de gevoelens in de leere en't geloove.

Match: Partial (No exact match found)

Getuygenis |en verklaringe van eenighe predikanten uyt Schotlant [...] tegen de opinien en practijcken van m.r Jean de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

De heerlijckheyt van de waere kerck, ontdeckt, gelijck die was [...] in de primitive [...] tijden.

Match: Partial (No exact match found)

De waerheydt triumpherende over valscheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Een klaren vvegh, geopent, voor de eenvoudighe van harten.

Match: Partial (No exact match found)

Zedig versoek aan de vvel-edele seer vermaarde juffrouw Anna Maria van Schurman, over seker boekje, genoemt Kentekenen van de wedergeboorte.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige |vragen, voorgestelt aen D. Johannes de Labadie

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige waerschouwinge, of krachtige vermaninge aen alle gereformeerde geloovigen .

Match: Partial (No exact match found)

Verklaringe van Jean de Labadie, ende Pierre Yvon, gedaen over de tegenwoordighe staat der gereformeerde kercke

Match: Partial (No exact match found)

Defensio apologiæ modestæ &christianæ J.B. Dat is Bescherminge van de [...] verantwoordinge van J.B.

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhaal van een gesprek, tusschen enen medepligtigen aan twee moorden, en Adriaan Buurt. Predikant te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Een geklanck des allarms, geblaesen binnen de landtpaelen van't geestelijck Egypten; 'twelck gehoort sal worden in Babylon.

Match: Partial (No exact match found)

Belijdenisse ofte verklaringhe van't ghevoelen der leeraren, die [...] remonstranten worden ghenaemt.

Match: Partial (No exact match found)

Brief tot afrading van't pausdom.

Match: Partial (No exact match found)