Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Theology (practical) - Sermons - History (Netherlands) - Period documents]' returned 8 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Predicatien gedaen op het openen vande derde kercke, den tweeden, en een en twinchsten[!] mey deses jaers 1656.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering en gebed, uitgesproken in de Waalsche kerk, te Amsteldam, den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering en gebed, uitgesproken in de Fransche kerk te Amsteldam, den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Dankzegging aan God voor Neerlands redding of Redevoering en gebed uitgesprooken in de Fransche kerk te Amsteldam [...] den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van volk en vorst. Leerrede over 1 Kon. XII: 3b-20a.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van volk en vorst. Leerrede over 1 Kon. XII: 3b-20a.

Match: Partial (No exact match found)