Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Alkmaar]' returned 95 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan den zeer doorluchtigen prinse van Oranje en Nassau, Willem de Ve. [...] ingehuldigd.

Match: Partial (No exact match found)

Het secreet des conincx van Spaengnien, Philippus den tweeden, achterghelaten aen zijnen lieven sone Philips, de derde.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Jezaia XXVI: 12, ter gelegenheid van het plegtig dank-uur voor de herstelling van den algemeenen vrede in Europa

Match: Partial (No exact match found)

De kiezers van Wolverasimmenfels

Match: Partial (No exact match found)

Het klaegh-huys des Heeren: of het Christelijck zee-schip, waer van Christus de zee is, waer door wy alle moeten passeren.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw-jaers-dicht: op de wijse van den 23. psalm.

Match: Partial (No exact match found)

De zegenpraal der menschlijkheid, bij den val van Napoleon Buonaparte

Match: Partial (No exact match found)

Geschiedkundige aanmerkingen, betrekkelijk Napoleon Buonaparte

Match: Partial (No exact match found)

Buonaparte in de knip

Match: Partial (No exact match found)

Brief van N.P.....s aan neef W.N.P.....s tot Maestricht

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik, prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik, prince van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

De Adel.

Match: Partial (No exact match found)

De adel.

Match: Partial (No exact match found)

De doodelijke na-smaek van de Franse brandewijn, en de levende voor-smaek van 't Orangie-water

Match: Partial (No exact match found)

Kingsbergen's |droom

Match: Partial (No exact match found)

Het pro en contra, wegens de vermeerdering der magt van de republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Af-scheyt-predicatie [...] gedaen inde vergaderinge der remonstranten, binnen Alckmaer.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van weder vereeniginge der Contra-remonstranten, ende Remonstranten.

Match: Partial (No exact match found)

Theologia vera et mera lactentium et infantium in Christo. Een suyver, claar, alghemeyn fondament-boeck ...

Match: Partial (No exact match found)

Theologia vera et mera. Lactentium &infantium in Christo.

Match: Partial (No exact match found)