Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Antwerp]' returned 298 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Hollandsche Nieuwe Tijdinghen

Match: Partial (No exact match found)

Een dancksegghinge ouer die groote victorie van de stadt van Graue

Match: Partial (No exact match found)

Appril 1621. 59. Gazette Van Blijschap, des Maents Aprilis, Anno 1621.

Match: Partial (No exact match found)

Mayus, 1622. 70. Vremde Nieuwe Tijdinghen, wt Prage in Bohemen.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe tydinge uit het vagevuur

Match: Partial (No exact match found)

Het hoogh-loffelijcke ivbel-iaer vande vvijt-beroemde Societeyt Jesu.

Match: Partial (No exact match found)

Courante uyt Nederlandt

Match: Partial (No exact match found)

Lierzangen : Neerland toegeheiligd

Match: Partial (No exact match found)

De daegen van den sestiende, seventiende en achtiende juny 1815

Match: Partial (No exact match found)

Parnas-galm by de wederkoomst der oude kunst-tafereelen van Belgenland

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe vande accordatie vanden Peys

Match: Partial (No exact match found)

Martius 1621

Match: Partial (No exact match found)

Appril 1621. 66. De tweede Gazette Van Blyschap Des Maents April 1621.

Match: Partial (No exact match found)

Genees-Middelen voor Hollants-qualen

Match: Partial (No exact match found)

Breeden-raedt aende Vereenichde Nederlandsche Provintien

Match: Partial (No exact match found)

Des dichters hulde aen den beeldhouwer Jozeph Geefs, professor in de beeldhouwkunst aan de Koninklijke Akademie te Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Cort verhael van t'moordadich feyt geperpetreert inden persoone vanden ... prince van Oraengien ...

Match: Partial (No exact match found)

Cort verhael van t'moordadich feyt geperpetreert inden persoone vanden ... prince van Oraengien ...

Match: Partial (No exact match found)

Prognosticatien op het iaer 1657.

Match: Partial (No exact match found)

Sententie Ghegeven tot Parijs by den grooten Raedt den 30. November 1663

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpene brieven vanden Cardinael de Granuelle ende vanden President Fonck, gheschreuen aen sommige personagien vande malcontenten

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpene brieuen van sommighe vermommede ende valsche patriotten

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpene brieuen van sommighe vermommede ende valsche patriotten, ...

Match: Partial (No exact match found)

Brandewijns praetje. |Over de Fransche saken

Match: Partial (No exact match found)