Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Deventer]' returned 172 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het grondbeginsel der protestantsche kerk getoetst aan de rede en openbaring in eene leerrede over Matth. XXII: 35-46, op den 17den zondag na Pinksteren

Match: Partial (No exact match found)

Weerschrift tegen den aanval van den heer C. Brouwer, predikant te Joure, in eene leerrede over Matth. XVI, vers 18

Match: Partial (No exact match found)

Iets omtrent Zijne Heiligheid Paus Pius VII, geplaatst in den Pruissischen Correspondent van het jaar 1813

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven van eenige kerkelyke geschillen, rakende de leere, godsdienst, en order der protestantsche kerk [...] binnen Wesel.

Match: Partial (No exact match found)

Toosten, voorgesteld op het inwijding-feest van de Societeit tot Nut en Vermaak te Almelo, gevierd op maandag den 3 februarij 1817

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over de voordeelen eener wetenschappelijke beoefening van handwerken en kunsten

Match: Partial (No exact match found)

Ontwikkeling van eenige hoofdbeginselen der Nederlandsche armenwetten

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verbetering van het apothekers-wezen

Match: Partial (No exact match found)