Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Dordrecht]' returned 381 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Oorloghs-reden, op de doot van zijn doorlughtighste hoogheyt, Frederik Hendrik.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw Rotterdams marckt-schuyt praetjen. Varende van Rotterdam nae Dordrecht, tusschen 7 personen.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw Rotterdams marckt-schuyt praetjen. Varende van Rotterdam nae Dordrecht, tusschen 7 personen.

Match: Partial (No exact match found)

Dordrechts lutherdom verheugt, bij [...] het eerste eeuwfeest [...] van vrye godsdienst-oefening.

Match: Partial (No exact match found)

De strijd tusschen Mackay en Christophilus

Match: Partial (No exact match found)

De heilige dagen der Roomsche Kerk, beschouwd in het licht van het evangelie

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de ontheiliging van het huis Gods op den 16 en 17 October 1834 te 's-Gravenhage, door A. Capadose ... [etc.]

Match: Partial (No exact match found)

[Keur jegens de brigues en kuiperijen omtrent de regering van Dordrecht]

Match: Partial (No exact match found)

Anghstigh swanen-gezangh of Troostelooze vrede.

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet, ter aanmoediging van Nederlands zeehelden, tegen de [...] Britten.

Match: Partial (No exact match found)

Eerspoor aan de Nederlanders, ter verdediging van hunne vrijheid en zeevaardije.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie of reden tot lof van het doorluchtige huis van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Legende van broer Casper, naergelaten aan broer Antoni

Match: Partial (No exact match found)

Legende van broer Casper, naergelaten aan broer Antoni

Match: Partial (No exact match found)

Philantropie

Match: Partial (No exact match found)

Opwekkings-rede, ter godsdienstige viering van de eerste verjaring van Nederlands en Dordrechts merkwaardige verlossing

Match: Partial (No exact match found)

Berigt aangaande de belegering en het ontzet van Gorinchem en het daarbij gebeurde in den omtrek

Match: Partial (No exact match found)

Antwooordt[!] |op't Mvnsters praetie

Match: Partial (No exact match found)

Antwooordt op 't Mvnsters praetiǝ. Annitantur sed cave te ipsum

Match: Partial (No exact match found)

Twee leerredenen op het vrede-feest

Match: Partial (No exact match found)