Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Gouda]' returned 114 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gezangen en gedichten op het derde eeuwfeest der Hervorming

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijcke nieumaren wt Calabren geprophiteert, int jaer 1586.

Match: Partial (No exact match found)

Van die christelijcke disciplijn.

Match: Partial (No exact match found)

Conciliatio: dat is verghelijckinghe, van sekere poincten der leere, ende disciplijn.

Match: Partial (No exact match found)

Det goetgunstighen leser, van wat staet ofte contiije die zy, saluyt

Match: Partial (No exact match found)

Europaas-klagt over de oneenigheyd der kristen vorsten.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van het gepasseerde, ontrent het drukken van het leven van den apostel Paulus troulooslyk behandeld door Aart Houbraken.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing

Match: Partial (No exact match found)

Missive Van de Heeren Gedeputeerden Te Velde

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede bij de opening van de nieuwgebouwde kerk der Hervormde Gemeente in den Oudenbosch, gehouden den 17 october 1819

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter aanbeveling van het Bijbelgenootschap, voorafgegaan van een kort verslag aangaande hetzelve

Match: Partial (No exact match found)

Schuitepraatjen |tusschen Jaap en Piet, over den tegenwoordigen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Ter jaargedagtenis op het afsterven der alderdoorlugtiste majesteyt Maria Stuart ..

Match: Partial (No exact match found)

Tranenvloed gestort over't afsterven van [...] Maria Stuard.

Match: Partial (No exact match found)

Vande toelatinge ende decrete Godts, bedenckinghe of de H. Schrift oock inhoudt sulcx als Mr. Johan Calvijn ende T. Beza daer van leeren

Match: Partial (No exact match found)

Proeve des nu onlangs uyt-ghegheven drooms, off t'samenspraack tusschen den coning van Hispanien ende den paus van Roomen.

Match: Partial (No exact match found)