Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen, Date: 1814]' returned 20 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Dichtstuk aan Napoleon toen hij Holland bij het Fransche rijk voegde

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsch vredelied

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk allerlei

Match: Partial (No exact match found)

Triomflied over de verlossing van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over 2 Chronijken XIII: 18 b, ter opwekking van het volk van Nederland tot betamelijk vertrouwen op God

Match: Partial (No exact match found)

Blijde welkomstgroet aan de gewapende Groningers, bij hunne zegepralende wederkomst van Appingedam en Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuw gedicht op de nationale garde van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Bij het vertrek van het Fransch garnizoen uit de vesting Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de kerkelijke inzegening van het huwelijk

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het Bijbelgenootschap, van de directie van het Drentsche Genootschap aan hare medeingezetenen

Match: Partial (No exact match found)