Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen, Date: 1815]' returned 16 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De dood van vader Blau

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands behoud, in 1815

Match: Partial (No exact match found)

Zegelied over de nederlaag der Franschen, op den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet van W. O. Geertsema van Sjallema, vrijwillig cavalerist, aan de Nederlandsche mannen en jongelingen, bij de oproeping der vrijwilligers

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal redevoeringen, gehouden in het departement Groningen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandsch volkslied

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands behoud, in 1815 : lierzang

Match: Partial (No exact match found)