Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen, Date: 1817]' returned 18 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gezangen bij gelegenheid van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter gedachtenis van de groote verdiensten der Nederlandsche vaderen, betrekkelijk het werk der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

D. Snatich aan zijne medeonderwijzers

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van leerredenen, in uitvoerige schetsen, voor het aanstaande jubelfeest der Hervorming, in het jaar 1817

Match: Partial (No exact match found)

De waardij en het regt gebruik der Hervorming, ter bevordering eener edele denk- en gewetens-vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Wilhelmuslied, voor scholen en huisgezinnen

Match: Partial (No exact match found)

De kersvloed van 1717, in gesprekken ter herinnering van dien verschrikkelijken watersnood, voor 1817

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen bij de viering van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming : met de noodige ophelderingen

Match: Partial (No exact match found)

Eene hand vol hulstbladeren, of Steekpalmloof-vlechtje, als bijvoegsel tot mijn Distelkransje

Match: Partial (No exact match found)