Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen, Date: 1841]' returned 8 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten, betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

De Concordaten, een uitvloeisel van de genadige goedertierenheid des Heiligen Vaders

Match: Partial (No exact match found)

Toelichting van den brief van den Heer C. R. A. van Bommel, aan den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek

Match: Partial (No exact match found)

Na Stratingh's begrafenis

Match: Partial (No exact match found)