Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen, Date: 1844]' returned 15 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gedachtenisviering van de vestiging der Kerkhervorming binnen Groningen in 1594

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanprijzing van algemeene medewerking aan de uitbreiding des christendoms door middel van het Zendelinggenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Het geloof in Jezus, het ware middel tot volksbehoud

Match: Partial (No exact match found)

Zijn afzonderlijke scholen voor de verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk?

Match: Partial (No exact match found)

De landhuishoudkundige school te Groningen, in haren oorsprong en tegenwoordige inrigting

Match: Partial (No exact match found)

Iets over den oorsprong en het wezen van het Duitsche Tolverbond en deszelfs invloed op de nijverheid

Match: Partial (No exact match found)

Openingsrede tot het feest, gevierd te Groningen den 19-23 Junij 1844, ter herinnering van den akademischen leeftijd over de jaren 1820-1830

Match: Partial (No exact match found)

Getrouw verhaal van mijne werkzaamheden en lotgevallen als dienaar des Heeren te Gasselter-Nieuwveen

Match: Partial (No exact match found)

Die den Geest Christi niet heeft, die komt hem niet toe!

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen van een roomsch-katholijk priester over den heiligen rok te Trier

Match: Partial (No exact match found)