Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen, Date: 1845]' returned 17 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Opmerkingen en wenken betrekkelijk onderwijs en tucht, inzonderheid in de lagere scholen

Match: Partial (No exact match found)

Het Koninklijk Besluit van den 23 Mei 1845, omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en de Athenaea

Match: Partial (No exact match found)

De beschouwing over de Nederlandsche marine in 1844

Match: Partial (No exact match found)

De dronkenschap en hare verderfelijke gevolgen

Match: Partial (No exact match found)

Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen gelijk die in 1845 geheerscht heeft, te behandelen en te genezen

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Jeremia VI: 80

Match: Partial (No exact match found)

Iets ter nagedachtenis van H. T. Roskes,

Match: Partial (No exact match found)

De akademie Minerva aangeprezen, in twee voorlezingen

Match: Partial (No exact match found)

De Synode en de zeven wijzen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Protestanten en Katholieken in Nederland : een woord ter zake van het Duitsch-Katholicismus

Match: Partial (No exact match found)

Het belang der volksopvoeding : in een voorbeeld uit de geschiedenis onzer eeuw

Match: Partial (No exact match found)

Herinneringen aan lief en leed, voor en gedurende het huwelijk van J. Oomkens J. zoon en S. Stheeman

Match: Partial (No exact match found)