Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Extract uyt het Ommelandere resolutie-boek

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de opvoeding

Match: Partial (No exact match found)

Hensij citatie ende mandaet, tegens Jebbo Aldringa van Ferwert

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de formulieren van eeredienst bij de Hervormde Kerk in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De evangelische gezangen getoetst en gewogen en te ligt gevonden

Match: Partial (No exact match found)

Over de formulieren van eenigheid in de Hervormde Kerk van Nederland, geschreven uit Damear

Match: Partial (No exact match found)

De vriendelijke vraag van eenen vriendenkring, beantwoord uit Damear

Match: Partial (No exact match found)

Borgemesteren ende Raadt in Groningen doen te weeten ...

Match: Partial (No exact match found)

Ulrum, zoo als het is, en deszelfs toenemende volksbewegingen in October 1834

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie

Match: Partial (No exact match found)

Waarheid en geloof, of mijne ontboezeming, in eenige voorname bijzonderheden nader opgehelderd en ontvouwd

Match: Partial (No exact match found)

Copia. Praesentata in den raedt Groningae veneris den 4 julij anno 1662 ..

Match: Partial (No exact match found)

Zamenspraken van vader Reinhoofd met zijnen zoon, over de oorzaken der godsdienstige dweeperij in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Stem uit het hart van de Hervormde gemeente der stad Groningen, bij de komst van een nieuw beroepen leeraar

Match: Partial (No exact match found)

Op het verbranden van het nieuwe Omlander Reglement

Match: Partial (No exact match found)

Verslag van de commissie ter verzorging van de door den veenbrand, op den 11 en 12 junij 1833, ongelukkig geworden ingezetenen van de provincie Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten omtrent den toestand der Nederlandsche Gereformeerde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van een reglement voor kiezersvereenigingen

Match: Partial (No exact match found)

Over het personeel der rijks- en gemeentelijke policie

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven an den gewaanden oost en west-vinder Liewe Willems Graef.

Match: Partial (No exact match found)