Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague]' returned 3,349 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive Raeckende de saecken van Savoyen

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Ode aan myne welmeenende landgenooten.

Match: Partial (No exact match found)

De verlossinge van Groot Britanje door [...] Willem den Derden.

Match: Partial (No exact match found)

'tHervormt Christendom, in Engelant beveiligt en bevestigt, door Gods zegen, onder't beleit van zyn hoogheit.

Match: Partial (No exact match found)

De verlossinge van Groot Britanje door [...] Willem den Derden.

Match: Partial (No exact match found)

'sGraavenhaage zegevierende; op den dag der krooning van haare majesteyten, Willem en Marie.

Match: Partial (No exact match found)

'sGraavenhaage zegevierende; op den dag der krooning van haare majesteyten, Willem en Marie.

Match: Partial (No exact match found)

Alsoo by den hove van Hollant ...

Match: Partial (No exact match found)

Pvblicatie. Alsoo by den hove van Hollant ...

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang ter gelegenheid, van de vijf-en-twintig jaarige regeering van zijne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

'tHaeghsche |discours, belanghende de groote verradery

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie. Alsoo by den hove van Hollandt ...

Match: Partial (No exact match found)

Aen heer Iacob Cats ridder, raedtpensionaris van Hollandt, &c

Match: Partial (No exact match found)

Een woord voor allen, die openlijk voor de waarheid wenschen te strijden

Match: Partial (No exact match found)