Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague | Amsterdam]' returned 31 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bedenkingen over het nut en de inrigting der schutterijen

Match: Partial (No exact match found)

Het Staatsregt in Nederland, vooral met betrekking tot de kerk, en de handelingen der regering ten opzigte der Afgescheidenen, nader toegelicht

Match: Partial (No exact match found)

Het stemregt van de gouverneurs der provinciën als voorzitters van de provinciale en gedeputeerde staten

Match: Partial (No exact match found)

Commissariaat-generaal voor de liquidatien met de Fransche kroon

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandsch feestlied

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over de oorzaken van verval en de middelen tot herstel der Surinaamsche plantaadjen

Match: Partial (No exact match found)

Vrijheid van oordeelen

Match: Partial (No exact match found)

Over de weduwen- en weezenkas der officieren van de landmagt

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over den financielen toestand des vaderlands, in verband met de verworpene wet tot regeling der openbare schuld en de gewijzigde financiele voordragten

Match: Partial (No exact match found)