Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Harderwijk]' returned 56 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Amsterdamsche nouvelles, dat is, Nieuwe tydinghen, van 'tghene datter onlancx is ghepasseert in Bohemen [...] ende Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Ghewissen doodt-steeck der calviniaenscher predestinatie.

Match: Partial (No exact match found)

Claech-liet |des propheten Ieremie. Ghepast op onse droevighe tijden

Match: Partial (No exact match found)

De algemeene rouw over het ontijdig en onwaardeerlijk overlijden van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Korte ende noodwendige waerschouwinge of onderrichtinge over seecker boecxken genoemt Vredes-drangh.

Match: Partial (No exact match found)

Het roomsche |rot goet pater-jot. Klinkdigt

Match: Partial (No exact match found)

Pieter Bakker ontmaskerd. Behelzende eene verdeediging der handelingen, van den Amsterdamschen kerkenraad, gehouden met Pieter Bakker.

Match: Partial (No exact match found)