Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Harlingen]' returned 45 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gewigtig advys over de vraag: moet eene constitutie de Nationale conventie; of een Nationale conventie, de constitutie voorafgaan?

Match: Partial (No exact match found)

Historiesch |verhaal van het geene voorgevallen is, tusschen [...] Onno Zwier van Haren [...] en zyn [...] dogters, derzelver mannen en famielie.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de quotae der Zeven Vereenigde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)

Op den gruwzaemen stormwind, in loumaend des jaers 1735.

Match: Partial (No exact match found)

Delicta majorum inmeritus lues, Romane, donec templa refeceris ædesque labentis Deorum etc

Match: Partial (No exact match found)

Een man van eer, die, op het pad der braven, de kwaade zaak verfoeid, de goede zaak bepleit

Match: Partial (No exact match found)

Wensch aan Harlingen, bij den dood van haren geliefden leeraar J.P. Wernink

Match: Partial (No exact match found)

Twee missiven van den heere luytenant admirael van Wassenaer, geschreven uyt het schip d'Eendracht

Match: Partial (No exact match found)