Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hertogenbosch]' returned 142 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Beweeg-gronden tot de hereeniging onzer afgescheurde broeders met hunne oude moeder de Katholijke Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, over de vraag: welke is de waare oorzaak van den tegenwoordigen oorlog?

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en bededagsrede, uitgesproken op woensdag den 18den junij MDCCCXVII

Match: Partial (No exact match found)

De Hervorming, bijzonder in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche uitboezeming by de geboorte van Neerlands erfprins, den 19 february 1817

Match: Partial (No exact match found)

Het ontwerp der maatschappij van weldadigheid, toegepast op de provincie Noord-Braband

Match: Partial (No exact match found)

Balade op de belegeringhe ende verlossinghe vande stadt van t'sHertogen-bossche

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang bij de verjaring van den gedenkwaardigen veldslag van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

De verlossing van 's Hertogenbosch en van ons vaderland herdacht en bezongen

Match: Partial (No exact match found)