Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hoorn]' returned 93 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gewenste en blyde inkomste van sijne majesteyt Willem de III. [...] in 'sGraavenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet aan Dr. H.P. Timmers Verhoeven, bij Z.W.E.W. vertrek van Hoorn naar 's-Gravenhage (31 Julij 1837)

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoording der vraag: kan men op goede gronden de herstelling der lijders van den geneesheer alléén verwachten?

Match: Partial (No exact match found)

De gebannen duyvel weder in-geroepen, ofte Het vonnis van doctor Bekker [...] in revisie gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Weemoedstonen, ter verjaring van H.K.H. Mevrouwe Princesse Albert van Pruissen, den 9 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckinghen |op seeckere vraghe [...] van D. Caspar Streso

Match: Partial (No exact match found)

Provisioneel vertoogh vande groote onbescheydenheyt ghepleeght by Rippertum Sixti.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne Nederlandsche landgenooten, bij het bezetten van Parijs door Buonaparte

Match: Partial (No exact match found)