Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Köln]' returned 72 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Hannibal noch in onse landen

Match: Partial (No exact match found)

Europa tot slavin gemaeckt, soo Engelandt niet haer boeyen breeckt.

Match: Partial (No exact match found)

Visio Algarazabel, svper Revolutione Politica. Anni 1626 ...

Match: Partial (No exact match found)

Europa tot slavin gemaeckt, soo Engelandt niet haer boeyen breeckt.

Match: Partial (No exact match found)

De vernedering van Vrankryk voorzegt, en uyt haar eigen beleyd beweezen

Match: Partial (No exact match found)

Het testament van den seer doorluchtigen en hooguitstekenden heer, mijn heer de cardinael Jul. Mazarini.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament van den seer doorluchtigen en hooguitstekenden heer mijn heer de cardinael Jul. Mazarini.

Match: Partial (No exact match found)

'tCabinet der Fransche en Nederlandtsche gesanten, ter Ceulen vergadert op de vrede-handeling.

Match: Partial (No exact match found)

'tCabinet der Fransche en Nederlandsche gesanten, ter Ceulen vergadert op de vrede-handeling.

Match: Partial (No exact match found)

De schoole der princen, en interest der voornaemste potentaten des werelts.

Match: Partial (No exact match found)

De verdeeling van Polen, in VII samenspraken, tusschen hooge standspersonen, tooneelswijze voorgedragen.

Match: Partial (No exact match found)

VVaerschovvinghe des princen van Oraengien aende ingheseten ende ondersaten vanden Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

De historie, natuere, ende beduidenisse der erschrickelicke comeet, die geopenbaert is int iaer ons Heren 1577.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de resolutien der stadt Amstelredamme

Match: Partial (No exact match found)

Het testament van Carel de II. laatst gewese koning van Spanien.

Match: Partial (No exact match found)

Koning Lodewyk in duysend vreesen.

Match: Partial (No exact match found)

Reflexien |op den toestand des tijds.

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegginge van het schend-schrift, genaaamd[!] Parlamentum pacificum.

Match: Partial (No exact match found)

Reflexien op den toestand des tijds

Match: Partial (No exact match found)

De beschriivinge van den gheschiedenissen inder religien saken toeghedraghen in den Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe test van de trouw der Engelse Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Decreet op Woensdag den 14. January 1711

Match: Partial (No exact match found)

Decreet

Match: Partial (No exact match found)

Fautes des deux cotez, par rapport a cequi s'est passé depuis peu en Angleterre.

Match: Partial (No exact match found)

Regtmatig oordeel, tegen het onregtmatig oordeel

Match: Partial (No exact match found)