Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 120 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Sinceritatis speculum contra improborum amnestiam.

Match: Partial (No exact match found)

Teghen-bericht. Op seeckere articulen onlangs by openbare druck [...] tot sijner groote beswaernisse ghestroyt.

Match: Partial (No exact match found)

Voorloper van een volcomene antvvoort [...]. Teghen de verclaringhe D. Sibrandi Lvbberti.

Match: Partial (No exact match found)

Noodsaekelyk teegen-berigt, op het lasterschrift van Emanuel Vieira.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de heer N.N. raeckende het regt van de hooge overigheyt, ontrent kerckel?cke saecken.

Match: Partial (No exact match found)