Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Subject: Theology (Christian doctrine) - Period documents - History (Netherlands)]' returned 10 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Monster vande Nederlantsche verschillē ofte Belydenisse der ghereformeerde kercken in Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen van C. Nozeman op het Aenhangsel van [...] P. Hofstede, achter de onlangs vertaelde Verhandeling van [...] Zimmerman

Match: Partial (No exact match found)

Sedig antwoord van N.N. gereformeerd Hollander op de lasteringen tegen zijn brief uyt-gestort van A.P.S.R.

Match: Partial (No exact match found)

Clare aenwijsinghe vande gelegentheyt van Vincent van Drielenborgh.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van de lasteringen, ende vreemde leer-stucken der remonstranten, ghetrocken ende by een ghestelt uyt haere apologie.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van M.P. Bertii Aenspraeck.

Match: Partial (No exact match found)