Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Date: 1815]' returned 16 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het Godverheerlijkend lot van den goddelooze, kennelijk in de geschiedenis onzer dagen, voorgesteld in eene leerrede, over Spreuken XVI, vs. 4

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenis van onzen geliefden vriend B.C. van Dorp

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, ter gelegenheid van de plegtige wederinhuldiging van 's lands Hooge School te Leyden, op den 6 van slagtmaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang bij de plegtige installatie der Universiteit te Leyden, op den zesden November 1815

Match: Partial (No exact match found)

Leydens Hooge-School hersteld

Match: Partial (No exact match found)

Christelijke opwekking tot heldenmoed

Match: Partial (No exact match found)