Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden, Date: 1820]' returned 11 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Leerrede ter bevestiging van P. Morilyon Loysen, als predikant te Rosenburgh, op den 9 april 1820

Match: Partial (No exact match found)

Bij den dood van den hoogleeraar E.A. Borger, overleden te Leyden den 12 october 1820

Match: Partial (No exact match found)

De overstrooming

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de armoede en het gebrek aan arbeid, in betrekking tot staathuishoudkunde en staatkunde

Match: Partial (No exact match found)

De geboortedag des konings, godsdienstig gevierd in de Evangelisch-Luthersche Kerk te Leyden, den 24 augustus 1820

Match: Partial (No exact match found)

Advijs over de voorgeslagene wetten, aangaande de tienjarige begrooting der uitgaven en inkomsten van den staat

Match: Partial (No exact match found)