Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Over indirecte belasting als middel van plaatselijke inkomsten

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

De bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. da Costa

Match: Partial (No exact match found)

De handt Godes; of, Een christelick verhael van de peste, of gaeve Godes.

Match: Partial (No exact match found)

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israe

Match: Partial (No exact match found)

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israël uit de handen der Midianiten

Match: Partial (No exact match found)

Luister der dankbaerheid, ten gevalle van de arme weezen der stad Leyden, derzelver burgerije toegewijd.

Match: Partial (No exact match found)

Nadere aanmerkingen over den aart en de waarde der burgerlyke vryheid en eener vrye regeering.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen op dr. Price's leer en grondbeginselen van burgerlyke vryheit en regeering.

Match: Partial (No exact match found)