Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De handt Godes; of, Een christelick verhael van de peste, of gaeve Godes.

Match: Partial (No exact match found)

Liberalisme en Roomsch-Catholicisme

Match: Partial (No exact match found)

Montstopping |aende vrede-haters

Match: Partial (No exact match found)

De staatszorg voor de armen verdedigd en aangeprezen

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over bijbelverspreiding en Hervorming in onderlinge betrekking

Match: Partial (No exact match found)

P. Angillii M.D. hymnus, lofsang, wegens de Koninglijke reyse naer Engeland, November anno 1688

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe verordening op het bestuur der gebuurten van Leyden in vergelijking gebragt met de oude

Match: Partial (No exact match found)

Bataafsche heldendaden, in den tegenwoordigen oorlog, van onzen staat met Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Het godtsalich overlyden, van sijne doorluchtighste hoogheyt, Frederick Henrick.

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede op het vijftig-jarig Bestaan der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, in het Leydsche departement, op den 17e November 1834

Match: Partial (No exact match found)

De historie van Harmen of De propheet van den Overtoom

Match: Partial (No exact match found)

De evangelische gezangen, getoetst aan den Bijbel en de Formulieren van Eenigheid der Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Staats-verhaal van het hof van Romen, gedaan 't jaar 1661, in den raadt van den Pregadi

Match: Partial (No exact match found)

Geluk-wensching aan den alder-doorlugtigsten prince van Orangie en Nassouw, &c. Wilhem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

Bediedinge van de tot noch toe onbekende afgodinne Nehalennia.

Match: Partial (No exact match found)

De alder-ghedenckwaerdichste oorlooghs-memorien, van het groot vvonder-iaer anno 1622.

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

De ziekte en herstelling des Prinsen van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zangen

Match: Partial (No exact match found)

De regten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leyden op het Huiszittenhuis aldaar

Match: Partial (No exact match found)

Klagte, over de onlangs opgeresene broeder-twisten inde kerk van Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)