Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vervolg der inlichtingen, aangeboden aan het publiek, over een geschrift van den heer C.L. Blume

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heer W. H. de Vriese

Match: Partial (No exact match found)

De 11de junij 1850 binnen Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van Gemeentewet, volgens de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

VVaerachtich |verhael, van de victorie ende 't overgaen van't Sas van Gent

Match: Partial (No exact match found)

Lijck-sermoen van VVillem Laud, aerdtz-bisschop van Cantelberg [...] by hemselven uyt-ghesproocken op't schavot.

Match: Partial (No exact match found)

Naerder openbaringe, van Nederlants Engelschen oorloge, oorsake, ende tegenweer.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J. A. de Fremery aan den hoogleeraar G. J. Mulder

Match: Partial (No exact match found)

De zon van het afschaffingsgenootschap verduisterd

Match: Partial (No exact match found)

De eerstelingen, der Katwyksche haring-visschery aan den dierbaeren prins Willem de Vyfde [...]. In het heuglyk jaar [...] 1787 [...] gulhartig aangeboden.

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen, uitgesproken op den algemeenen dank-, vast- en bede-dag, den 13 van louwmaand 1814

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij de uitschrijving van den algemeenen dank-, vast- en bededag, op den 13 januarij 1814

Match: Partial (No exact match found)

Zestal klinkdichten, bij gelegenheid van de heugelijke verlossing van Nederland en de heerlijke herstelling van het vorstelijk huis van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Hereeniging van het Belgische en reeds vereende Nederland, onder het glorierijke Oranje-huis

Match: Partial (No exact match found)

Antidotvm, ofte ghesonde medicijn voor de siecke papisten.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord van waarheid, ernst en liefde aan het einde van het jaar 1851

Match: Partial (No exact match found)

Nog een woord over Leidens regt op het Haarlemmermeer

Match: Partial (No exact match found)

De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Kon. Athenaeum te Maastricht

Match: Partial (No exact match found)

De broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofd

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen het ontwerp van wet op de jagt en visscherij

Match: Partial (No exact match found)

De heerschappij der Christelijke kerk

Match: Partial (No exact match found)

Een vliegend blaadje over onze toestand

Match: Partial (No exact match found)

Liberalisme en Roomsch-Catholicisme

Match: Partial (No exact match found)

Montstopping |aende vrede-haters

Match: Partial (No exact match found)

De staatszorg voor de armen verdedigd en aangeprezen

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over bijbelverspreiding en Hervorming in onderlinge betrekking

Match: Partial (No exact match found)

P. Angillii M.D. hymnus, lofsang, wegens de Koninglijke reyse naer Engeland, November anno 1688

Match: Partial (No exact match found)