Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: London]' returned 231 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een korte historie van de successie, ofte erffenis tot de croon.

Match: Partial (No exact match found)

De aanspraak van de graaf van Essex op het over-geven van't verzoek-schrift aan de koning van Engelandt, den 25 january 1681

Match: Partial (No exact match found)

De aenspraeck van de graef van Essex, op het overgeven van't versoeck-schrift aen de koning van Engeland, den 25. january 1681

Match: Partial (No exact match found)

Een aenspraeck onlanghs gedaen door een pair van't koninkrijck van Engelandt, de graaf Shafbury. Den 27. december, 1680

Match: Partial (No exact match found)

Een aenspraeck onlanghs gedaen door een pair van't koninkrijck van Engelandt, de graaf Shafbury. Den 27. december, 1680

Match: Partial (No exact match found)

De aanspraak van de graaf van Essex op het over-geven van't verzoek-schrift aan de koning van Engelandt, den 25 january 1681

Match: Partial (No exact match found)

Een memorie van den Spaanschen ambassadeur, nu laatst over-gegeven, aan den koning van Groot Britannien.

Match: Partial (No exact match found)

Een woort op zyn tyt. Zynde een samenspraak over zaken van gewigt.

Match: Partial (No exact match found)

Een volle relatie van de grote victorie verkregen door de forces van het Parlament [...] tegens het gheheele leger van de Schotten.

Match: Partial (No exact match found)

Engelse vvaersegger van mr. Willem Lelly [...] over het iaer 1653.

Match: Partial (No exact match found)

Merlini Anglici ephimeris[!], ofte Astrologische voorzegginghen, op't iaer 1653.

Match: Partial (No exact match found)

Monarchy ofte geen monarchy in Engelant.

Match: Partial (No exact match found)

Olevier Cromwels korte catechismus, tot onderwijsinghe van sijn teghenwoordigh Parlement.

Match: Partial (No exact match found)

Het legher gewroocken, in haer dissolveeren van het laetste Parlement.

Match: Partial (No exact match found)

Goede nieuwe tijdinghe, van vrede ter zee

Match: Partial (No exact match found)

Brief vande Staten van Hollandt, aen't Parlement van Engelant

Match: Partial (No exact match found)

Olivier Kromwels oratie, gedaan na de zee-slag, tussen de Nederlandsche Republijke, ende die van Engeland, den 6 maart 1653

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt |in last, omtrent de onlusten van staat

Match: Partial (No exact match found)

De laeste woorden ende belydenisse van den lord Maguire

Match: Partial (No exact match found)