Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Nijmegen]' returned 112 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Hoe Nederland te verdedigen is

Match: Partial (No exact match found)

Adviesen, door den Heer Minister van Oorlog gevraagd aan een 'oud' soldaat, over eenige punten, rakende 's lands verdedigings-stelsel

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch |aan haare koninglyke hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Nader declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

De stadhouder aan den raad en het volk, in een aanspraak

Match: Partial (No exact match found)

Dank-offer aan den God van Nederland, voor de onverwachte verlossing van het juk der Fransche dwingelandij, door de vereenigde bondgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir van mr. J. Cornets de Groot: houdende de redenen van zyn vertrek [...] uit de stad Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)