Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Nijmegen]' returned 112 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets aan Neêrlands ingezetenen, over het houden der bedestonden

Match: Partial (No exact match found)

Aen de ed. mog. heeren Staten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen.

Match: Partial (No exact match found)

Blyde Overkomst van William De III. Koningh van Groot Brittanje

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van jonkheer Dirk Rijnhard Johan van Lynden, burgemeester der stad Nymegen

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpen particuliere onderrichtinghe vanden Admirante aen den edelen ende dapperen Willem Rodewitz.

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Van de Staten des nymeegschen quartiers. (28 jan. 1707)

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming op den verjaardag van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Niev veldt-gheschrey, van Roomen. Tot bestorminghe der ghereformeerden.

Match: Partial (No exact match found)