Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,519 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lierzang bij het derde verjaren der bataille van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

De kerkelijke inzegening van het huwelijk als gepast en nuttig voorgesteld en aangeprezen in eene leerrede over Matth. XIX: 3-9

Match: Partial (No exact match found)

Vreugd-gevoel bij het derde eeuw-feest der Hervorming, den 2 november 1817

Match: Partial (No exact match found)

Missive, van de Heer Schout by Nacht Phlip van der Goes

Match: Partial (No exact match found)

Klinkende bel; of Uytroep om den verlorenen duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de aardige duyvelary, voorvallende in dese dagen.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang bij geleegenheid van de zes-en-veertigste verjaaring van [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

De kerkhervorming beschouwd als het werk des Heeren

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op de Waarnemingen der thans nog heerschende epidemie der kinderziekte

Match: Partial (No exact match found)

Waarnemingen omtrent de thans heerschende epidemie der kinderziekte (aanbeveling tot inenting met koepokstof)

Match: Partial (No exact match found)

Kort begrip van de twee boeken der Betooverde weereld, in't ligt gebragt door [...] Balthazar Bekker.

Match: Partial (No exact match found)

Rust in onrust, of antwoord op den brief van zeker heer, wegens den staat van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdezang opgeoffert aan zijne majesteit Wilhem [...]. Op zijne aankomste in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over den tegenwoordigen hoogen prijs van het brood

Match: Partial (No exact match found)

Bij de geboorte van den jongen prins

Match: Partial (No exact match found)

Predikatie over de woorden Hebreen XI.5. Toegepast op het afsterven van den eerwaerdigen [...] d.o Okkerus Pesser.

Match: Partial (No exact match found)

Predikatie over psalm CXXIV. toegepast op het streng en benaeuwt beleg, en wonderbaer ontzet der stadt Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Bij de geboorte van den jongen prins

Match: Partial (No exact match found)

De eer der roomsch catholijken verdedigd, tegen de lasterlijke aantijgingen der schrijvers van het Troostwoord

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het duel als onderwerp van wetgeving

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche stemmen voor de regtbank des publieks gebragt

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het duel als onderwerp van wetgeving

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over den Herderlijken Brief der Nederduitsche Hervormde Predikanten te Amsterdam aan hunne Gemeente

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Triomfwagen voor Ormont

Match: Partial (No exact match found)

Eerkroon voor Brittanje

Match: Partial (No exact match found)

Fraai curieus, of De Rarekiek vertoont de gemeenschaps geest van J.H.C. Hartman

Match: Partial (No exact match found)

Den gemeenschaps geest onzes Konings

Match: Partial (No exact match found)

Christelyke heilwensch aan de remonstrantsche gemeente te Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige en zedige verantwoording' van P. Rabus tegen de lasteringen des remonstrantschen predikers J. Molinæus

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)