Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,519 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Op de geboorteverjaring van zijne majesteit Wilhem [...] koning van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Verlost Britanje, door de komst van hare altans regerende majesteiten koning Wilhem, en koningin Maria.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde-reden op de krooning-dag van hare majesteiten Willem en Maria tot koning en koningin van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van den lieutenant Nicolaas Koelberg tegens de hem ten onrechte aangedane beschuldigingen

Match: Partial (No exact match found)

Stem uit het hart op 's Konings verjaardag 24 augustus 1835

Match: Partial (No exact match found)