Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,519 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Nader verklaringe eeniger zaken in zijne redeneringe over d'algemeene kerk, tegen de overweginge van J. Oudaan Franz.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia modesta &christiana I.B.M.Z. Dat is, Zedige en christelijke verantwoordinge.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den Heer C. Broere, R.C. priester en hoogleeraar aan het seminarie te Warmond

Match: Partial (No exact match found)

Missive uyt Londen, Van den 29 April 1689

Match: Partial (No exact match found)

De zaak met Z.H. Paus Pius IX, verduidelijkt

Match: Partial (No exact match found)

De eischen des tijds aan het Protestantismus

Match: Partial (No exact match found)

De terugkomst van de bezetting der citadel in 't Vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Albertus Everts

Match: Partial (No exact match found)

Chassé voor Vlissingen (in Junij 1833)

Match: Partial (No exact match found)

Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland

Match: Partial (No exact match found)

De val der Citadel van Antwerpen, in December 1832

Match: Partial (No exact match found)