Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Sneek]' returned 42 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Redevoering, over den staat van de verbetering van het onderwijs, in de scholen in het VIII schooldistrict in Vriesland

Match: Partial (No exact match found)

Echo der Bazuin tot vergadering der uitverkorenen van P.J. Baron van Zuylen van Nijevelt

Match: Partial (No exact match found)

Iets over een punt betreffende de instructie van strafzaken

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter gedachtenis-viering van zijne vijf en twintigjarige evangeliebediening, gehouden op den 8 Februarij 1846

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm C, vs. 2, 3, 4, ter inwijding van het nieuwe orgel, in de kerk te Oldemark ...

Match: Partial (No exact match found)

Vijf en twintig jaren! of herinneringen bij mijne ambtsjubelviering

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte beschrijving van de armenschool te Sneek

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede en gebed, uitgesproken op den dank- en bededag 22 Febr. 1809, in de kerk der doopsgezinden op het Cingel te Sneek

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de Psalmen

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van den sterken drank, aangeprezen in eene openbare rede

Match: Partial (No exact match found)

Mijne suspensie als procureur

Match: Partial (No exact match found)

Waardoor is de kerkhervorming in de 16e eeuw zoo spoedig tot stand gekomen en waardoor moet zij zich verder uitbreiden en volmaken?

Match: Partial (No exact match found)

Troost in treurige dagen, ter opbeuring en bemoediging aan de Gereformeerden in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

List des Satans

Match: Partial (No exact match found)

Eerstelingen aan mijn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder. Borger blyspel.

Match: Partial (No exact match found)