Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht, Date: 1825]' returned 5 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Wat mag toch dit zijn? Vrage naar aanleiding van den watervloed in 1825, aan het christelijk nadenken van Neêrlands volk, ter verootmoediging en bemoediging voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Over het regt van het gouvernement op de opvoeding

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over II Corinthen V: vs. 1, uitgesproken na het afsterven van wijlen deszelfs vader, den hoogleeraar Hermannus Royaards

Match: Partial (No exact match found)