Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht, Date: 1831]' returned 31 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De prins van Oranje aan het hoofd van het leger

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Gods hulp en bescherming in de Twaalfdaagschen Veldtogt van het Nederlandsche leger, in Augustus 1831

Match: Partial (No exact match found)

Krijgs-zang voor mijne wapenbroeders der 2de en 3de komp. van het mobiele bataillon Utrechtsche schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Welkomstgroet aan de Utrechtsche studenten, op den 21 september 1831

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de vrijwillige jagers, studenten der Utrechtsche Hoogeschool, bij hunne heugelijke terugkomst

Match: Partial (No exact match found)

Akademische dankrede na de terugkomst der vrijwillige jagers, Utrechtsche studenten, uit het leger

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijn vaderland, na den heldendood van den ridder J.C.J. van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van J. C. J. van Speyk, scheepsbevelhebber voor Antwerpen den 5 Febr. 1831

Match: Partial (No exact match found)