Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht, Date: 1840]' returned 16 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Leerrede over Psalm XXI:2, uitgesproken op den verjaardag des konings, Willem den Tweeden, den 6den December 1840

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Heringa, El.z. bij zijn graf hem toegebragt

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan J. Heringa, Ez.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede gehouden den 9 Februarij 1840, na het afsterven van den hoogleeraar J. Heringa, El. Z.

Match: Partial (No exact match found)

Jodocus Heringa Eliza's zoon, als voorganger der Christelijke gemeente, geschetst in eene leerrede

Match: Partial (No exact match found)

Toespraak van J. L. C. Schroeder van der Kolk aan zijne leerlingen op den 17den februarij na het afsterven van zijnen hooggeachten vriend en ambtgenoot A. C. G. Suerman

Match: Partial (No exact match found)

Ontboezeming bij het overlijden van... A.C.G. Suerman...

Match: Partial (No exact match found)