Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1609]' returned 139 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

'Eene coninghlicke apologie; of Verantwoordinghe voor den eedt der ghetrouwigheyt'

Match: Partial (No exact match found)

Den spieghel vande Spaensche tyrannie beeldelijcken afgemaelt.

Match: Partial (No exact match found)

Epitaphivm ende klachdicht over den doot vande [...] Nederlandtsche oorloghe

Match: Partial (No exact match found)

Een nieu tryomph-liet, over het Bestant.

Match: Partial (No exact match found)

VVat nieus boven nieus.

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandtsche Willecom

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke gedichten ghemaeckt tot lof van t'bestandt ende vrede.

Match: Partial (No exact match found)

Een cleyn tractaetgen, vervatende seeckere articulen teghens den aflaet ende vaghevier.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorde op een seker schrift, eens onbekenden, 't onrechte geintituleert Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede ...

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoorde op een seker schrift, eens onbekenden, 'tonrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock.

Match: Partial (No exact match found)

Vvaerschouwinghe, over de Vermaninghe aen R. Donteclock.

Match: Partial (No exact match found)

Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Iacobvs Arminivs.

Match: Partial (No exact match found)

Twee dispvtatien vande goddeliicke predestinatie.

Match: Partial (No exact match found)

Præcursor paracleti, dat is Twee heylighe tsamensprekinghen.

Match: Partial (No exact match found)

Reden-strijdt van de ketters gheen gheloove te houden, wt het decreet van Constantz.

Match: Partial (No exact match found)

Acht voorstellinghen, vytghegheven van die van het pausdom [...] mitsgaders oock acht teghenstellinghen, der gereformeerde.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament ofte vvtersten wille vande Nederlandsche oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament ofte vvtersten wille vande Nederlandsche oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Ware afbeeldinge der H. Ambassadeurs ende gecommitteerde tot het bestant

Match: Partial (No exact match found)

Balade, oft liedeken, te eeren van de H.H. Ambassadeurs Peysmakers.

Match: Partial (No exact match found)

Codicille van de Nederlandsche oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament ofte vvtersten wille van de Nederlandtsche oorloghe.

Match: Partial (No exact match found)