Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1617]' returned 179 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Seeckere articulen van de macht eens princen, ofte des magistraets.

Match: Partial (No exact match found)

Het sterven der ware Hollandtsche eendracht, Phenix der gantscher werelt

Match: Partial (No exact match found)

Burgerlijck discours over de Nederlandsche treves.

Match: Partial (No exact match found)

Burgherlick discours over de Nederlandsche treves.

Match: Partial (No exact match found)

Cort ende klaer contra-discours, over den Nederlantschen treves.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede vrede-sang: ofte Iaerliedt op de vol-eyndinge van de eerste hondert jaren na de aengevangene reformatie der kercken.

Match: Partial (No exact match found)

Vrede-zangh: ofte Jaer-liedt. Op de voleyndinge van de eerste hondert jaren, na de aengevangene reformatie der kercken 1617.

Match: Partial (No exact match found)

Gal-braecke, te weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie, aen den persoon van Vincent van Drielenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Der contraremonstranten kerf-stock, die nimmermeer yser wordt. Aen de roomsche catholijcken.

Match: Partial (No exact match found)