Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1625]' returned 65 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Krachteloose paepenblixem, toegeeygent Lamotius en Wallaeus, biechtvaders van Heer Johan van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Geuse Vesper of siecken-troost voor de vierentwintigh. Op de wijse: Brande Partinice

Match: Partial (No exact match found)

Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt

Match: Partial (No exact match found)

De wachter brengende tijdinge vande nacht, dat is, van het overgaen van Breda.

Match: Partial (No exact match found)

De wachter, brengende tijdinge vande nacht, dat is, Van het overgaen van Breda, met eenen heylsamen raet, wat daer over te doen staet

Match: Partial (No exact match found)

Historisch verhael, ofte beschrijvinghe van de belegeringe der stadt Breda

Match: Partial (No exact match found)

Claegh-gedicht, over den doot vanden alder-doorluchtighsten prince van Orangien, Mavrits van Nassov.

Match: Partial (No exact match found)

Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel.

Match: Partial (No exact match found)

Den gereformeerden |Momus aen I.V. Vondelen op zijnen Palamedes

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe-iaer gheschenck, ver-eert aen alle remonstrants-gesinde.

Match: Partial (No exact match found)