Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1639]' returned 60 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Christelicke raedt voor conscientieuse menschen.

Match: Partial (No exact match found)

Van de kercke off ghemeynte, verscheyden tractaten.

Match: Partial (No exact match found)

Lyste |vande gedenckwaerdige teyckeninghe op de peper

Match: Partial (No exact match found)

Copye van eenige brieven, gheschreven by den capiteyn Pieter de Rvsschver in sijn ghevangenisse in s'Graven-hage

Match: Partial (No exact match found)

Sekere on-vveder-leggelijcke propositien door [...] Ioseph Hall [...]. Aengaende eeden ende verbonden.

Match: Partial (No exact match found)

Gods wonder-wercken nu onlangs voor-gevallen in Enghelandt [...] op eenen sondagh, in de parochie-kercke van Withycombe, onder de predicatie.

Match: Partial (No exact match found)

Sekere on-weder-leggelijcke propositien.

Match: Partial (No exact match found)

Vier boecken vande voorsienigheyt Godts in het beleydt der houwelycken.

Match: Partial (No exact match found)

Det goetgunstighen leser, van wat staet ofte contiije die zy, saluyt

Match: Partial (No exact match found)