Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1645]' returned 92 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Eernstige klaghte over't openbaer krakkeel der hedendaegsche hayr-draghten.

Match: Partial (No exact match found)

De belegering van de stadt Hulst door sijn Hoocheyt den Prince van Orangien int iaer 1645

Match: Partial (No exact match found)

Lijck-sermoen van VVillem Laud, aerdtz-bisschop van Cantelberg [...] by hemselven uyt-ghesproocken op't schavot.

Match: Partial (No exact match found)

Des aerts-bisschops van Cantelbergs oratie ofte lyck-predicatie, gedaen by hem selven op't schavot op Towerhill.

Match: Partial (No exact match found)

Sermoen ofte redenen van den ertz-bisschop van Canterbury, ghedaen op het schavot aen Touwer-hill.

Match: Partial (No exact match found)

Dry brieven, van den wel-edelen heer Thomas Fairfax, lieutenant generael Crisuel[!], ende de gecommitteerde.

Match: Partial (No exact match found)