Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1647]' returned 238 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Propositie, van sijn excellentie den grave Servient [...]. Gedaen inde vergaderinge van de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Autentique copie vande propositie, gedaen door zijn excellentie den heere grave Servient [...]. Inde vergaderingh van de [...] Staten Generael, op den 14 januarij 1647

Match: Partial (No exact match found)

Copye eens sekeren brief, geschreven vande armee [...] aen het Parlement, ende de stadt London.

Match: Partial (No exact match found)

Copye van den generael Fairfacx missive, geschreven aen den oratevr van't parlement. In dato Cambridge, den 16. iuny, 1647

Match: Partial (No exact match found)

Eenighe Verklaringen Weghen het Parlement van Engelandt en Schotlandt

Match: Partial (No exact match found)

Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c. 1647. N˚. 48

Match: Partial (No exact match found)