Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1649, Place: Amsterdam]' returned 41 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Afkomst, regeeringe, leven en sterven van alle de koningen van Schotlant.

Match: Partial (No exact match found)

Engelandts |memoriael, tot eeuwighe ghedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Engelandts |memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Engelandts |memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Vermeerdert Engelandts memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Engelants tranen: over de teghenwoordighe krijghs-beroerten.

Match: Partial (No exact match found)

Syne koninglycke majesteyt van Engelands laetste oratie, gedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijk gemoet van sijne H. majesteyt, Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijck gemoet van sijne H. majesteyt Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijck gemoet van sijne H. majesteyt, Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Godt bewaere den koningh

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams dam-praetje, van wat outs en wat nieuws en wat vreemts

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdams vuur-praetje, van 'teen ende 'tander datter nu om gaet

Match: Partial (No exact match found)

Blyde inkomst van den heer Geeraardt Bikker, slotvooght en drost van Muide.

Match: Partial (No exact match found)