Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1657]' returned 124 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Prognosticatien op het iaer 1657.

Match: Partial (No exact match found)

Kort, ende summaris verhael, ofte deductie van den heer pals-graef, ende vicarius, Carel Lodewijck.

Match: Partial (No exact match found)

Een schoon harangue aen de konincklicke majesteyt Portugael dom Alphonso den VI.

Match: Partial (No exact match found)

Een schoon harangue aen de konincklicke majesteyt Portugael dom Alphonso den VI.

Match: Partial (No exact match found)

Vry-marckts praetjen; |over den Franschen handel

Match: Partial (No exact match found)

Brandewijns praetje. |Over de Fransche saken

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie.

Match: Partial (No exact match found)

Op 't onbehoorlijk beslaan der Hollandsche goederen en schepen in Vrankryk

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie.

Match: Partial (No exact match found)

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Laetste memorie ofte geschrift van den ambassadeur van Vranckrijck, overgelevert aen de [...] Staten Generael [...] op den 14 julii 1657.

Match: Partial (No exact match found)

ERentfeste, Vroomen, Discreten goeden Vrundt

Match: Partial (No exact match found)

Kort Relaes der ongerustigheyt binnen Dergoes In Zeelandt

Match: Partial (No exact match found)

Twee verscheyden remonstrantien ofte vertogen, overgegeven aen hare ho: mo: de heeren Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Waarachtige verklaringe vanden ridder Balthasar Gerbier, b: Douvilij; noopende sijn saecke van goude en silvere mynen

Match: Partial (No exact match found)

Doleantie. by d'heer Benjamin van de Steene [...] over't plunderen van sijn huys, ende goederen.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie voor de bevelhebberen ende burgerye der stede Leeuwarden

Match: Partial (No exact match found)

[Zinneprent op den Noordschen oorlog]

Match: Partial (No exact match found)

Korte deductie van wegen de vrye Hanse stad Mvnster waer uyt te sien is d'ongefondeertheyt vande tewenwoordige[!] belegeringh.

Match: Partial (No exact match found)

Vergelyckinge tusschen Claudius Tiberius, kayser van Romen, en Olivier Cromwel.

Match: Partial (No exact match found)

Keurgedicht op de keurstehouderschap van [...] J. Mauritius, prince van Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Voorslag, van den ambassadeur van Vranckryck gedaen, in de vergadering vande [...] Staten Generael, den 28. april. 1657.

Match: Partial (No exact match found)