Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1660]' returned 253 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Klucht van de koeckvreyer

Match: Partial (No exact match found)

Numero XLII.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing voor de Misselijke Misse

Match: Partial (No exact match found)

Het erfdeel Jakobs ontdeckt, na zijn wederkeer uit Egipten.

Match: Partial (No exact match found)

Korte verantwoordinge voor Godt ende alle de werelt, tegen de laster-tongen sommiger menschen die 't minst betaemt.

Match: Partial (No exact match found)

De caracter van Carel de Tweede, koning van Groot-Brittannien.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet Van Vrede tusschen de croonen van Spaignien ende Vranckryck ...

Match: Partial (No exact match found)

Brief der edel-luyden van Devonshire aen sijn excellentie generael Monck

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den tegenwoordigen koningh van Sweden, aen de H. Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Schryvens van de heeren ambassadeurs in Denemarcken, aengaende den toestant van den vrede tusschen Denemarcken en Sweden.

Match: Partial (No exact match found)

Nassous bedryf, of Heerlycke daden. Bedreven sedert het jaar 1567. tot den jare 1646.

Match: Partial (No exact match found)

Reglement, op de politijcque reformatie inde Meyerije van 'sHertogen-bosch

Match: Partial (No exact match found)

Bijde Niuwe Tüdinge van Denemarcken

Match: Partial (No exact match found)

Continuatie van klaghte van den ambassadeur van Vranckryck.

Match: Partial (No exact match found)

Sommier verhael, van sekere Amerikaensche voyagie, gedaen door den ridder Balthasar Gerbier, baron Douuily

Match: Partial (No exact match found)