Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1663]' returned 143 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Sententie Ghegeven tot Parijs by den grooten Raedt den 30. November 1663

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhael van't veroveren van de stercke stadt Cochin

Match: Partial (No exact match found)

Oost-Indisch praetjen, Voorgevallen in Batavia, Tusschen vier Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Memorien ende deductie, justificerende het recht, het welcke d'Ordre van Maltha heeft op de commanderien, gelegen in de Geunieerde Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aengemerckte |voorvallen op de vredens articulen met Portugael

Match: Partial (No exact match found)

De oorsaeck des Turcksen oorloghs.

Match: Partial (No exact match found)

Propositie by den heer Gambrotius afgesanter vande croon Sweden, gedaen aen sijne majesteyt van Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

Het testament van den seer doorluchtigen en hooguitstekenden heer, mijn heer de cardinael Jul. Mazarini.

Match: Partial (No exact match found)

Het testament van den seer doorluchtigen en hooguitstekenden heer mijn heer de cardinael Jul. Mazarini.

Match: Partial (No exact match found)

Vergelyckinge der kardinalen Richelius en Mazarinus

Match: Partial (No exact match found)

Den onvervalschte Nederlandsche waersegger, dat is een oprechte pronosticatie op't iaer 1663.

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

Den ver-resenen |Barnevelt, betabbert met alle sijne politycke maximen

Match: Partial (No exact match found)

Nadere ofte tweede consideratien tegen het publijck gebedt

Match: Partial (No exact match found)