Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1665]' returned 257 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Engelschen Waerschouw

Match: Partial (No exact match found)

Politycke prognosticatie getrocken uyt seeckere brief van sijn cheurvorstelijcke doorluchtigheyt van Brandenburgh, geschreven den 8. July 1659

Match: Partial (No exact match found)

De bedroogen brootsack aen de troetelsiecke Inayso

Match: Partial (No exact match found)

Testament van 't verkeren

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort op de soo genaemde Vrede-basuyn, van Jakob Pietersz. vande Coog

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet ofte philosophische ondersoeckinge van de cometen.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige seer aenmerckelijcke ende wonderlijcke voorseggingen van het gene geopenbaert, en vertoont is aen Nicolaes Renselaer.

Match: Partial (No exact match found)

Prophetye, |en wonderlijcke openbaringe, geschiet aen Jan Dirkse, op Langen-dijck.

Match: Partial (No exact match found)

Het nieuwe droevige nacht-licht, ontsteken door Godts toren, ende vertoont op den aerdt-kloot, in een comeet.

Match: Partial (No exact match found)

Reys-discours op het verschijnen van de comeet-sterre, die voor d'eerstemael gesien is den 15 december des jaers 1664.

Match: Partial (No exact match found)

Recueil der recessen, voor de regieringe der stadt Maestricht

Match: Partial (No exact match found)