Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1667]' returned 164 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Memoriael van den heere keyserlijcke raedt ende extraordinaris afgesante Friquet, raeckende de neutraliteyt op d'Elve

Match: Partial (No exact match found)

Verbael overgelevert by den lieut: colon: Copes [...] gesonden, als commissaris aen [...] den heere bisschop van Munster

Match: Partial (No exact match found)

Fransman Hollander

Match: Partial (No exact match found)

Den Vlaamsen |boer. Den Brugsen stedeling. En den Hollandschen vrager. Zijnde een t'zamenspraak tusschen drie personen.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie jegens het intrecken van 't Fransche Leger in de Spaensche Nederlanden, tot Brussel gepubliceert

Match: Partial (No exact match found)

Samenspraak over de rechten der aller-christelijkste koningin van Vrankryk.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer Cornelis de Witt [...] gheschreven in't schip de Seven Provincien den 13. iuly 1667

Match: Partial (No exact match found)

Brieven, van den heer Cornelis de Witt, gedeputeerde en gevolmachtigde van de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Derde en naerder missive van den heer Cornelis de Witt [...]. Geschreven in't schip d'Agata den 23 junii 1667

Match: Partial (No exact match found)