Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1671]' returned 58 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Op het verbranden van het nieuwe Omlander Reglement

Match: Partial (No exact match found)

Openingh ofte bekentmaking, van de suyverheyt van de gevoelens in de leere en't geloove.

Match: Partial (No exact match found)

Kort en oprecht verhael van het danssen, kussen, en omhelsen van m.r Jean de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

Getuygenis |en verklaringe van eenighe predikanten uyt Schotlant [...] tegen de opinien en practijcken van m.r Jean de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

Appendix van de voorgaende Deductie en Ampliatie, besloten met een recueil van klachten en proceduren.

Match: Partial (No exact match found)

De schijndeugd en huichelrij der Franse burgerinnen.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt het register der resolutien van de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)