Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1672, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 157 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Rekest van de schutterij van Haarlem aan de burgemeesters van de stad]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van't schriklik omkomen van Jan de Wit, en den ruard van Putten

Match: Partial (No exact match found)

[Advies vanwege de zaak van Cornelis de Witt, gedateerd 15-08-1672

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van Michiel Adriaensz de Ruyter van 04-08-1672 aan de Staten van Holland tot rechtvaardiging van Cornelis de Witt

Match: Partial (No exact match found)

Apologie wegen den advocaet Ægidius Mailliaert, aen [...] den heere prince van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

De geest van Ian en Cornelis de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Dagh-register ofte pertinent verhael, vande belegeringe en overgeven vande stercke stadt Coevorden.

Match: Partial (No exact match found)

Beright, van het geene onlanghs tot Svvol gepasseert is.

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige aenspraeck, aen sijn hoogheyt de heere prince van Orangien [...] tot waerschouwingh en noodige opmerckingh.

Match: Partial (No exact match found)

Opdracht aen sijn doorluchtige hoogheyt Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Het klaegh-huys des Heeren: of het Christelijck zee-schip, waer van Christus de zee is, waer door wy alle moeten passeren.

Match: Partial (No exact match found)

Oorsaecke der ellenden en verderf van land en luyden.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt |ont-kermist, door de Franse kermis-gast.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt ont-kermist, door de Franse kermis-gast.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt ont-kermist, door de Franse kermis-gast.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt |hollende na 't verderf, beklaegt, bestraft, getroost.

Match: Partial (No exact match found)

Adhortatie, ofte vermaan aan alle goede patriotten van't vaderlant.

Match: Partial (No exact match found)

Adhortatie, ofte vermaan aan alle goede patriotten van't vaderlant.

Match: Partial (No exact match found)