Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1673, Place: Amsterdam]' returned 102 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het parlement van Engelandt, met het sitten, en de macht van het selvige.

Match: Partial (No exact match found)

Op het wonderijck juweel dat hier in Amsterdam vertoont wort

Match: Partial (No exact match found)

Missive waer in de voornaemste van de hedendaegse propheten verdedight [...] werden.

Match: Partial (No exact match found)

Raet voor het verdrukte, ontcierde en bedroefde Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Goede trouwe van Hermannus Witz: verdedigt tegen [...] Petrus Allinga.

Match: Partial (No exact match found)

Kenteecken van den waren gesant Godts; ofte Grondige getuygenis van de Prophetien [...] voorgestelt door [...] Joannes Rothe.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel voor alle menschen, besonderlijck voor de leeraren, in dese eeuw.

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuwe hemel en aerde.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie, op't woord, van de kaas-verkoopers; vertoonende de heerlijkheid der commercie, en de digniteyt der koop-luyden.

Match: Partial (No exact match found)

Sekere aenmerckingen over de Vereenigde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven,

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen over de Vereenigde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Optocht der Batavieren, voor de vryheyt des vaderlants.

Match: Partial (No exact match found)

Optocht der Batavieren, voor de vryheit des Vaderlants.

Match: Partial (No exact match found)